A Fogyasztói törvénykönyvről szóló 296/2004. sz. törvény és a termékek értékesítéséről és a kapcsolódó szavatosságról szóló 449/2003. sz. törvény értelmében kijelentjük, hogy a leszállított termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának és/vagy a termék megfelelőségi nyilatkozatának, és felelősséggel tartozunk a termékek szállításának időpontjában fennálló esetleges hibákért.

 • Az eladó által a termékre nyújtott jótállás időtartama 1 év vagy megegyezik az adott termék gyártója által biztosított jótállási idővel, attól függően, hogy melyik a hosszabb. A termékek garanciális időszaka a jelen tanúsítványban és az eladást igazoló számlán feltüntetett dátummal kezdődik.
 • Az eladó felel a termékek hibás teljesítéséért, ha a hiba a termékek átadásától számított 24 hónapon belül jelentkezik, a jelen tanúsítványban és az eladást igazoló számlán feltüntetett időpontban.
 • A termék átlagos élettartama 5 év, amely idő alatt a garancia után pótalkatrészeket biztosítunk.
 • A garancia csak a nemzeti területen érvényes, kivéve azokat a termékeket, amelyekre a gyártó által meghatározott nemzetközi garancia vonatkozik.

 

A garancia nyújtásának feltételei és a megfelelés

 • A garanciális időszakon belüli szervizszolgáltatásokat az eladó telephelyén vagy (adott esetben) a partner szervizekben végzik.
 • A garancia a termék bemutatását követően jár, ha a termékhez mellékeljük ezt a tanúsítványt, az áru megvásárlását igazoló számlát, az eredeti csomagolást és az összes kapcsolódó dokumentációt.
 • A fogyasztónak a termék hibájának (a hiba) észlelésétől számított legfeljebb 2 hónapon belül tájékoztatnia kell az eladót a termék hibájának előfordulásáról.
 • Az ellenkező bizonyításáig a termék átadásától számított 6 hónapon belül felmerülő hibát (hibát) úgy kell tekinteni, hogy az már a termék átadásakor is fennállt, kivéve, ha a vélelem összeegyeztethetetlen a termék jellegével vagy a hibával.
 • Az eladó köteles a fogyasztónak az adásvételi szerződésnek megfelelő termékeket szállítani.
 • A termékek akkor minősülnek az adásvételi szerződésnek megfelelőnek, ha:
  1. megfelelnek az eladó által adott leírásnak, és ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint azok a termékek, amelyeket az eladó mintaként vagy modellként mutatott be a fogyasztónak;
  2. megfelel a fogyasztó által kért bármely olyan különleges célnak, amelyet az eladó az adásvételi szerződés megkötésekor az eladó tudomására hozott és elfogadott;
  3. megfelelnek azoknak a céloknak, amelyekre az azonos típusú termékeket általában használják;
  4. azonos típusúak, olyan minőségi és teljesítményparamétereket mutatnak, amelyek szokásosak, és amelyeket a fogyasztó ésszerűen elvárhat, figyelembe véve a termék jellegét és az eladó, a gyártó vagy képviselője által – különösen a reklámban vagy a címkézés útján – tett, a termék sajátos jellemzőire vonatkozó nyilvános nyilatkozatokat.
 • A Vevő jogosult a termék kijavítását vagy kicserélését, illetve az ár megfelelő csökkentését vagy a szerződés felbontását követelni, a jogszabályoknak és e tanúsítványnak megfelelően.
 • A termék garanciális időszakon belüli javítását vagy cseréjét ésszerű időn belül, legfeljebb 30 napon belül megoldjuk.
 • A fogyasztó árcsökkentést vagy a szerződéstől való elállást követelhet, ha a kereskedő nem tudja sem kijavítani, sem kicserélni a terméket, ha a kereskedő nem tudja a javítást ésszerű időn belül elvégezni, vagy ha a kereskedő a javítást nem a fogyasztó számára jelentős kellemetlenségek nélkül végezte el.
 • A termék nem megfelelősége miatti működésképtelenség időtartama megfelelően meghosszabbítja a megfelelőségi időszakot; ezt a tanúsítványban fel kell tüntetni.
 • A berendezés vagy alkatrész cseréje esetén az új alkatrész a kedvezményezett tulajdonába kerül, a hibás alkatrész pedig az eladó tulajdonába.

 

Jótállási és megfelelőségi korlátozások és kizárások

 • Az eladó a fogyasztó választása szerint megtagadhatja a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, ha az lehetetlen vagy aránytalan a rendelkezésre álló alternatív megoldásokhoz képest, figyelembe véve a hibás termék értékét vagy a hiba jelentőségét, és ha az alternatív javítás a fogyasztó számára jelentős kényelmetlenségek nélkül megvalósítható.
 • A fogyasztó nem jogosult a szerződés felbontását kérni, ha a hiba csekély jelentőségű.
 • Ha az eladó nem talál olyan hibát, amelyért felelősséggel tartozik, akkor a helyzet jogosulatlan szavatossági igényt jelent, amelyért a Vevőtől kérheti a terméken végzett diagnosztikai munka költségeinek megfizetését a tanácsadói óradíjaknak megfelelően.
 • A hiba nem minősül hibásnak, ha a fogyasztó az adásvételi szerződés megkötésekor tudott vagy ésszerűen nem lehetett volna nem tudatában a hibának, vagy ha a hiba a fogyasztó által szállított anyagokból ered.
 • A fogyóeszközökre és tartozékokra nem vonatkozik a garancia – kérjük, vásárláskor ellenőrizze a megfelelő működést.
 • A garancia nem érvényesül, ha megállapítást nyer, hogy a termék telepítésére, üzembe helyezésére, használatára, karbantartására, kezelésére, szállítására és tárolására vonatkozó, a kísérő dokumentációban szereplő és a termék szállításakor bemutatott utasításokat nem tartották be.
 • A szoftverproblémákra a garancia nem terjed ki, és azok megoldása esetén az ügyfélnek meg kell fizetnie a vonatkozó szervizdíjat.
 • Nem vállalunk felelősséget az általunk szállított rendszerek vagy részegységek és más cégek termékei közötti összeférhetetlenségekért.
 • Nem vállalunk garanciát a mechanikai ütések vagy feszültségingadozás/feszültségingadozás, a földelés hiánya, a használat vagy a nem megfelelő környezeti körülményeknek való kitettség (nem megfelelő feszültségellátás, túlzott páratartalom, folyadékok, por, nem megfelelő hőmérséklet stb.) által okozott hibákra.
 • A garancia nem terjed ki a hibás szállításból (kivéve, ha azt cégünk végzi), balesetből, villámcsapásból, árvízből, tűzből stb. eredő károkra.
 • A garancia elvész, ha a terméket az eladó által nem engedélyezett személyek manipulálják.
 • A garancia megszűnik, ha a terméken lévő típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, kicserélték vagy olvashatatlanná tették.
 • A szoftvercsomagok csak az adathordozón lévő programok sértetlenségére vállalnak garanciát. A hibákat a szállítástól számított 30 napon belül kell bejelenteni.
 • A garancia semmilyen körülmények között nem terjed ki a termék meghibásodásából eredő információvesztésre, és a szállító nem felel az ilyen veszteségből eredő károkért. E tekintetben ajánlott, hogy a vásárlók a fontos programok vagy adatok rendszeres mentési rendszerét használják. Mielőtt felkeresi az engedélyezett szervizpontot, kérjük, készítsen biztonsági másolatot személyes adatairól. Az adatok sértetlenségét a garanciális feltételek nem biztosítják: a szervizelés vagy az adathordozó hibája miatti adatvesztés nem róható fel a gyártónak.

Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a következő címen: office@expertultauinservice.ro vagy 0744 706 346.

Bosch elektromos szerszámok esetében kérjük, olvassa el a Bosch kiterjesztett garanciális feltételeit is.