ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 • Örülünk a vállalatunk iránti érdeklődésnek.
 • Rendkívül fontos számunkra az Ön adatainak védelme weboldalunk használata során.
 • Ezért részletesebben tájékoztatjuk Önt a személyes adatok feldolgozásáról.
 • Az SC APS EXPERT SERVICE SRL felelős az adatvédelemért ezen a weboldalon.
 • A személyes adatok felhasználása és feldolgozása során az SC APS EXPERT SERVICE SRL szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket.
 • Az SC APS EXPERT SERVICE SRL jogosult a személyes és anonim adatokat a törvényben meghatározott keretek között, az érintettek alább ismertetett jogainak tiszteletben tartása mellett felhasználni.
 • Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak erre a weboldalra és annak aldomainjeire vonatkozik, de nem vonatkozik a harmadik felek által ellenőrzött vagy üzemeltetett oldalakra.
 • Kérjük, ellenőrizze a harmadik felek által ellenőrzött vagy üzemeltetett weboldalak adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a weboldalak nem tartoznak a mi ellenőrzésünk alá, és az SC APS EXPERT SERVICE SRL nem vállal felelősséget azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

[1 .] Adatbiztonság

[1 .1] Az Ön adatainak védelme érdekében az SC APS EXPERT SERVICE SRL technikai és szervezési intézkedéseket hozott az adatok védelme érdekében, különösen az adatok elvesztése, manipulálása vagy jogosulatlan hozzáférés ellen.

 • Az elfogadott intézkedéseket rendszeresen ellenőrzik és folyamatosan a technika állásának megfelelően alakítják.
 • Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme olyan mértékben sérül, amely várhatóan komoly kockázatot jelent az Ön jogaira és szabadságaira nézve, azonnal, lehetőleg 72 órán belül értesítjük Önt.

[1 .2] Felhívjuk figyelmét, hogy Ön személyesen felelős az Önnel közölt vagy közölt felhasználói adatok vagy jelszavak bizalmas kezeléséért és megőrzéséért.

[2 .] Kiskorúak adatfeldolgozása

[2 .1] Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a személyes adatok feldolgozása kizárólag a 16. életévüket betöltött személyekre vonatkozik.

 • A rendszerek és eszközök használata, valamint az ezen alsó korhatár alatti felhasználók adatainak feldolgozása szülői/gondviselői beleegyezés nélkül tilos.
 • Ha a személyes adatok feldolgozására ennek ellenére sor kerül, az ilyen adatok feldolgozását leállítjuk, amint erről a tényről tudomást szerzünk.

[3 .] Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

[3 .1.] Az Ön által megadott adatok A személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeljük.

 • Ha levelez velünk, vagy kitölti a weboldalunkon található adatlapot, kérjük, vegye figyelembe, hogy az űrlapon megadott adatait az alábbiakban leírt célokból kezeljük (lásd [5 .] és [6 .]).

[3 .2.] Az általunk gyűjtött adatok Ha meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatokat automatikusan rögzítjük a sütik segítségével. A weboldalunkon használt sütikről bővebb információt a [7 .] és a Cookie-Richtlinie oldalon talál.

[4 .] Az SC APS EXPERT SERVICE SRL partnerei nem egyedül végzik a személyes adatok feldolgozását, hanem szakmai partnerektől, nevezetesen különböző marketing ügynökségektől és közvélemény-kutató cégektől kapnak támogatást a jelen szabályzatban említett célokra, beleértve az SC APS EXPERT SERVICE SRL-től kapott utasítások alapján eljáró, az oldal karbantartásához szolgáltatásokat nyújtó cégeket is.

 • A partnereket gondosan választják ki, és kötelesek megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítani az Ön adatainak feldolgozását az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogi rendelkezésekkel összhangban és az Ön jogainak tiszteletben tartásával.
 • A partnereknek tilos a kapott személyes adatokat saját vagy kereskedelmi célokra felhasználni vagy harmadik félnek továbbadni.

[5] Olyan adatkezelés, amelyhez nem szükséges hozzájárulás

 • Az alábbi listában további információk találhatók azokról az adatkezelésekről, amelyekhez nem szükséges hozzájárulás.

Általános kapcsolatfelvételi űrlap

 • Kapcsolatfelvételi űrlap (információs anyagok, modellek, termékvásárlás, együttműködés): A kapcsolatfelvételi űrlap elküldésekor az Ön személyes adatai a kategóriákból* (kapcsolattartási és azonosító adatok, cím) kerülnek feldolgozásra.
  Cél: Az Ön kérésének megválaszolása
  Alap: Jogos érdeke, hogy kérdéseit egyénileg feldolgozzuk, és hogy hitelesen tudjunk válaszolni.
  Tárolási időtartam: 12 hónap
  A megtagadás következményei: ha nem adja meg ezeket az adatokat, nem tud kapcsolatba lépni velünk, és nem tudjuk megadni Önnek a kért információkat.

[6] Adatkezelés, amelyhez hozzájárulás szükséges

 • Az SC APS EXPERT SERVICE SRL a következő célokból kezeli a személyes adatokat: Szolgáltatások népszerűsítése, hírlevelek, ajánlatok küldése:
 • Az online megrendelések adatainak kitöltésekor az üzemeltető az Ön személyes adatait a kategóriákban* (kapcsolattartási és azonosító adatok, cím) kezeli.
 • Ezen túlmenően, amikor egy kérést elküldenek a szolgáltatóközpontnak, az ügyfél informatikai használati adatait** a weboldalon egy ügyféljellemző táblázatban összegzik, amelyet a kiválasztott üzemeltetőknek elküldenek az ügyfélkiszolgálás javítása érdekében.
  Cél: Az Ön kérésének megválaszolása
  Alap: Jogos érdeke, hogy az Ön egyéni kérdéseit feldolgozza és hitelesen tudjon válaszolni, azaz beleegyezése az ügyfél IT** használati adatainak feldolgozásához a weboldalon.
  Tárolási időtartam: 12 hónap
 • A visszautasítás következményei: ha Ön nem járul hozzá ehhez a feldolgozáshoz, nem kapunk Önről semmilyen adatot, és nem tudjuk teljesíteni az online megrendelését.

Hírlevél feliratkozás

 • A kategóriák* megfelelő bejegyzésében megjelölt adatokat (kapcsolattartási és azonosító adatok) kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk fel.
 • A hírlevél küldéséhez az Ön által megadott e-mail címet használjuk, és végül szükségünk van az Ön megerősítésére, hogy Ön, mint az e-mail cím birtokosa, beleegyezik a hírlevél küldésébe (úgynevezett Double Opt-In funkció).
 • A leiratkozásról bármikor leiratkozhat a magazin@apservice.ro oldalon található leiratkozási lehetőséggel.
  Cél: Információk küldése termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről
  Alap: Hozzájárulás
  A tárolás időtartama: a hírlevél küldéséig, a leiratkozásig.
 • Az elutasítás következményei: ha Ön nem ért egyet ezzel a feldolgozással, nem kapja meg a hírlevelet.
 • *Pontos adatmezők: Címlap, keresztnév, vezetéknév, e-mail, kiválasztott helység

Katalógus sorrend

 • Kapcsolatfelvételi űrlap (katalógus/árak): Amikor elküldi a megrendelőlapot, az Ön személyes adatait a kategóriákból* (kapcsolattartási és azonosító adatok) feldolgozzuk.
 • Megrendelését bármikor visszavonhatja a magazin@apservice.ro címre küldött üzenettel.
  Cél: Információk küldése termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről
  Alap: Hozzájárulás
  A tárolás időtartama: az adatkezelő központban történő elküldésig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
 • A visszautasítás következményei: ha nem ért egyet a feldolgozással, nem kapja meg a katalógust.
 • *Pontos adatmezők: nem, beosztás, keresztnév, vezetéknév, cég, utca, irányítószám, város, kereskedő, telefon, elérhetőség (innen/onnan), fax, e-mail.

[7 .] Sütik és közösségi bővítmények

[7 .1] Az adatokat automatikusan gyűjtjük a sütik használatával. A cookie egy kis szöveges fájl, amely az Ön internetes beállításait menti. Szinte minden weboldal használja ezt a technológiát.

Ezt az internetes böngésző tölti le, amikor először lép be egy weboldalra.

Amikor legközelebb ugyanazzal az eszközzel belép erre a weboldalra, a sütik és a mentett információk vagy visszakerülnek az őket létrehozó weboldalra (Első fél süti), vagy egy másik weboldalra, amelyhez tartoznak (Harmadik fél süti).

Így a weboldal felismeri, hogy Ön már egyszer meglátogatta az oldalt ezzel a böngészővel, és bizonyos esetekben változtatja a megjelenített tartalmat.

[7 .2] A weboldalunkon használt sütikről további információkat a Cookie-Richtlinie-ban talál.

[8 .] Az érintettek jogai

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja: [8 .1] Tájékoztatáshoz való jog Ön megerősítést kérhet személyes adatainak feldolgozásáról és azok felhasználásáról.

[8 .2] A helyesbítéshez való jog

Ha hiányos vagy helytelen személyes adatokat kezelünk, bármikor kérheti, hogy javítsuk vagy kiegészítsük azokat.

Ha létrehozott egy felhasználói fiókot, akkor bármikor hozzáférhet személyes adataihoz, és kiegészítheti vagy javíthatja azokat. Ezenkívül bármikor bezárhatja felhasználói fiókját.

[8 .3] Törléshez való jog Ön kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatgyűjtés célja megszűnt, ha a feldolgozás törvénybe ütközik, ha a feldolgozás indokolatlanul sérti az Ön érdekeit, vagy ha a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön visszavont.

Felhívjuk figyelmét, hogy lehetnek olyan okok, amelyek megakadályozzák az Ön adatainak azonnali törlését, például kötelező archiválási időszakok, folyamatban lévő eljárások, követelések, jogi jogok gyakorlása vagy védelme stb. miatt.

[8 .4] Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását a következő esetekben: – Ön vitatja adatai pontosságát, ez olyan időtartamra történik, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük adatai pontosságát, – személyes adatainak kezelése ellentétes a jogszabályi rendelkezésekkel, de Ön tiltakozik azok törlése ellen, és kéri ezen adatok felhasználásának korlátozását, – személyes adataira már nincs szükségünk a tervezett cél érdekében, de Önnek továbbra is szüksége van ezekre az adatokra jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából, vagy – Ön vitatta személyes adatainak kezelését.

[8 .5] Az adattovábbításhoz való jog

Ön kérheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére, amennyiben ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása alapján vagy a kettőnk közötti szerződés teljesítése érdekében kezeljük, és a feldolgozás automatizált eljárásokkal történik.

[8 .6] Fellebbezési jog Amennyiben az Ön személyes adatait közérdekű feladatok ellátása, közhatalmi jogosítványok gyakorlása céljából kezeljük, vagy ha jogos érdek védelmének szükségességére hivatkozunk, Ön tiltakozhat az ilyen adatok kezelése ellen, amennyiben az Ön személyes adataihoz fűződően nyomós jogos érdek áll fenn.

A reklámüzenetek küldéséhez adott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja.

[8 .7] A panaszhoz való jog

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során megsértettük az osztrák vagy az európai jog rendelkezéseit, és ezzel megsértettük az Ön jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy tisztázhassuk kérdéseit.

Természetesen joga van a román adatvédelmi hatósághoz vagy egy európai felügyeleti hatósághoz fordulni. Ezeket a jogokat közvetlenül az SC APS EXPERT SERVICE SRL ellen lehet gyakorolni a magazin@apservice.ro e-mail címre küldött értesítéssel.

[9 .] A kapcsolatfelvétel időpontja

Felelős: SC APS EXPERT SERVICE SRL, székhelye: Bukarest, Bdul Iuliu Maniu nr.8A, Bukarest, 6. szektor.

magazin@apservice.ro